மெய்யூர் கிராமத்தில் RI ஆதிலட்சுமி அவர்களின் ஏற்பாட்டில் நிவாரணம்

ஏலகாபுரம் புது வட்டத்திற்கு உட்பட்ட மெய்யூர் பஞ்சாயத்தில் எந்தேடு கிராமத்தில் வசிக்கின்ற 37 குடும்பத்திற்கும் ஏழை எளியவர்களுக்கும் RI ஆதிலட்சுமி அவர்களின் ஏற்பாட்டில் அரிசி பருப்பு மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டன. இம்முயற்சியை கண்டு அங்கிருக்கும் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
செய்தியாளர் : PSB சுபாஷ்போஸ்
              S.சொக்கலிங்கம்
©All Rights NEW STAR TREND Private Limited 

Post a comment

0 Comments

All Rights Reserved NewTrendMedia Private Limited