உழைப்பாளர் தினத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்த புரட்சி பாரதம் தலைவர் ஜெகன்மூர்த்தியார்

#துப்புரவு_தொழிலாளர்களுக்கு_தனியாக_வாரியம்_அமைக்க_வேண்டும் - #தலைவர்_ஜெகன்மூர்த்தியர்


மே 1 உழைப்பாளர் தினத்தில் தூய்மை பணியாளர்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்தபொழுது...
   செய்தியாளர் : விஜய்
    திருமணம், சித்துக்காடு
  ©All Rights NEW STAR TREND Private Limited 

Post a comment

0 Comments

All Rights Reserved NewTrendMedia Private Limited