திருநின்றவூரில் சமூக ஆர்வலர்கள் பொது மக்களுக்கு நிவாரணம்

திருநின்றவூர் பெருநகராட்சி யிலுள்ள நடு குத்தகை
 என்ற கிராமத்தில் சமூக ஆர்வலர்கள் உணவுகள்
 வழங்கினார்.
 இதை பொதுமக்கள் முக கவசம் அணிந்து
வாங்கிச் சென்றார்கள் .
.
செய்தியாளர்
R.  மணிகண்டன் 
ஒளிப்பதிவாளர் 
S. பிரவீன் குமார்

©All Rights NEWTRENDMEDIA PRIVATE LIMITED Reserved
Attachments area

Post a comment

0 Comments

All Rights Reserved NewTrendMedia Private Limited