பட்டாபிராம் காவல் நிலைய ஊர்க்காவல் படை சார்பாக நிவாரணம்

பட்டாபிராம்இன்று T9பட்டாபிராம் காவல் நிலைய ஊர்காவல்படை சார்பாக பட்டாபிராம் பகுதியில்  பசியால் தவிர்த்து வந்த குடும்பத்திற்கு அரிசி மளிகை பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது

 ©All Rights NEWSTARTREND PRIVATE LIMITED Reserved

Post a comment

0 Comments

All Rights Reserved NewTrendMedia Private Limited