பட்டாபிராமில் சென்னை லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது

ஆவடி:ஆவடி அருகே பட்டாபிராமில் சென்னை லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது இனி உடன் 4ஆவது நாளாக இச்சேவை சிறப்பாக நடைபெற்றது.


©All rights NEWTRENDMEDIA PRIVATE LIMITED Reserved

Post a comment

0 Comments

All Rights Reserved NewTrendMedia Private Limited